Návrat na úvodní stránku
Česky Slovensky English English Deutsch Deutsch  
Přihlášení | Košík | Registrace
PRAŽSKÁ MINCOVNA PRAŽSKÁ MINCOVŇA PRAGUE MINT PRAG MÜNZE CASA DE MONEDA MONNAIE DE PRAGUE ZECCA DI PRAGA CASA DA MOEDA PRAGA MENNICA PRAGA PRASKA KOVNICA NANE PRAG Пражский монетный двор Монетный двор Праге ковница Праг MYNTE PRAG MUNT PRAAG PUDINA PRAGUE RAHAPAJA PRAHA Mėtų Praha Mant Prag Monetărie Praga Menta Prága Nenexhik Pragë Piparmünt Praha Bạc Hà Praha μέντα Πράγα מטבעות מכון פראג 造币钱 सिक्का प्राग ミント プラハ 박하 프라하 پراگ نعناع โรงกระษาปณ์ ปราก  پودینہپراگ პრაღაში ზარაფხანა

Mincmistr

Ottův slovník naučný k termínu mincmistr říká:
Mincmistři (lat. tresviri auro, argento, aeri fiando feriundo, magistri monetae, monetarii; něm. Münzmeister, Vorstände, Direktoren der Münze) nazývají se úředníci, jimž přináleží všeobecná správa mincoven a jimž podřízeno jest ostatní úřednictvo. Ve středověku tvořili mincmistři a ostatní úřednictvo mince zvláštní sdružení, jimž dáváno jméno » mince spřízněných « (Münzverwandten). Sdružení ta nadána byla často zvláštními privilejemi a měla vlastní moc soudcovskou. Z jejich rozsudků bylo možno se odvolati toliko ke králi. Jakou moc vykonávala někdy sdružení taková, nejlépe patrno z historie sdružení mincovních (Hausgenossen) ve Vídni po r. 1522.

Mincmistři byli z pravidla úředníci komorou panovnickou zvolení, správu mincovny přejímali buď za plat úřednický, kvartálně vyplacený, nebo na účet (auf Raitung), při čemž z čistého užitku plynul jim určitý zisk, anebo též v nájem za určitý peníz odváděný panovničí komoře. Při přejímání úřadu uzavírána obyčejně smlouva (Bestallung), v které uvedeno, jak mincmistři v úřadě chovati se mají, dle kterého mincovního řádu a disposic mají mince raziti, jak mají účty vésti a pod.

Skorem všude byl úřad mincmistrovský úřadem vynikajícím, vysokým. K ruce měli m. jako druhého úředníka mince vardeina (Guardein), jemuž bylo hlavně vésti účetní kontrolu (Gegenraitung) nad mincmistry a zastávati je v nahodilé nepřítomnosti. Dalším úředníkem mince byl šmitmistr (Schmjedmeister), jenž řídil práce v šmitně čili pregírně. Jemu k ruce byla řada pregéřů rozličných stupňů, z nichž t. zv. dílovedoucí (Werkmeister, Werkübergeher) byli nejlépe placeni. K mincmistrovskému úřednictvu a zřízencům patřil dále vrchní želez řezač (Obereisengraber) se svými pomocníky a učedníky (Graveure, Eisengraber, Eisengraberadjunkte, Eisengraberscholar). Dále písař mince (Münzschreiber), počítač peněz (Geldzehler), pak dohlížitel na verky pohonné (Treibwerke, Wasserwerke), obyčejně mistr tesařský, strojní šatář (Zugschaffer) a hlídač brány mincovny (Thorwartel). Při velkých mincovnách v značném rozsahu mincujících bylo ovšem úřednictva toho dle potřeby více; byli tu ještě pokladní (Cassiere), účetní úředníci (Raitoffiziere) různých stupňů, šmelcíři, dělníci při strojích tažných (Streckwerkleute), topiči a jiný podřízený personál. V starších dobách často m. zastávali i úřad řezače želez; bývalť postup úřední dle okolnosti té zařízen a v čele úřadu byl rád vídán dobrý umělec. V Čechách připomínají se mincmistři již v X. st., jejich jména nalézáme na českých denárech.

V Čechách mincmistři pražští z pravidla považováni za prvé v zemi; byli jedinými mistry zlaté mince, měli poměrně největší plat a funkce jejich brzy přinesla jim titul horního rady. Mincmistři kutnohorští byli úředníci nižšího řádu a měli dle toho též toliko titul úředníků mince. V době rozkvětu hor Jáchymovských byl úřad mincmistrovský při minci jáchymovské úřadem vynikajícím a osazován proto vynikajícími muži Posledním mincmistrem v Praze byl Alois Franz (po r. 1857), v Kutné Hoře Jan František Wayer (po r. 1726), na Jáchymově Jan Jakub Macasius (po r. 1672) a v Budějovicích Kryštof Mattighofer ze Sternfeldu (po r. 1612). – Literatura. E. Fiala, Beschreibung der Sammlung böhmischer Münzen und Medaillen des Max Donebauer (soupis českých mincmistrů vardeinů a řezačů želez); týž, Die Beamten und Angehörigen der Prager Münzstätte (regesty; »Numismat. Zeitschrift«, Vídeň, sv. XXVII., XXVIII., XXIX. a XXX.). Soupisy mincmistrů cizích z pravidla bývají uveřejněny v moderních dílech numismatických.


- Přehled pražských mincmistrů

Nejvyšší soud odmítl tvrzení České mincovny a.s. Tisková zpráva.

Pražská mincovna a.s. je český výrobce ražeb z drahých kovů.
 

Mincovna | Novinky | Ražby na zakázku | Kalendárium | E-shop | Mapa | KontaktyOznámit chybu | Napište nám
Prazska-Mincovna.cz - Mincovna pro české sběratele. Mince a medaile z drahých kovů. ©2017 Pražská mincovna a.s.