Emisní rada Pražské mincovny

Emisní rada Pražské mincovny je složena z vrcholných pracovníků mincovny. Její náplní je příprava vlastního emisního plánu mincovny, volba tematického plánu, stanovení technických parametrů, volba výtvarných návrhů k realizaci a dohled nad kvalitou přípravy razidel.

Krásná a řemeslně dokonalá pamětní mince nabo investiční medailon vzniká završením dlouhého tvůrčího procesu. Přípravě každé etapy věnujeme veškerou péči a důslednou a systematikou prací usilujeme o produkci mincí a medailí ve všech směrech vysoce vynikajících nad ostatními.

Členy emisní rady jsou:

Pavel Trtík
44. let, spoluzakladatel distribuční společnosti Zlaté Mince - Numismatika, dnes předseda představenstva Pražské mincovny a.s. Fotografuje a publikuje o českých mincích.
Životopis Pavla Trtíka

Ing. Jaroslav Tomanec
44. let, obchodní ředitel Pražské mincovny a.s.

Ondřej Koňařík
44. let, výrobní ředitel Pražské mincovny a.s.
Emisní rada vděčně příjmá podněty k vydání pamětních medailonů i od veřejnosti.
Své náměty můžete i Vy zasílat na adresu info@prazskamincovna.cz

   
www.Prazska-mincovna.cz - Mincovna pro české sběratele. Mince a medaile z drahých kovů. ©2017 Pražská mincovna a.s.