Mincmistři pražské mincovny

Přehled pražských mincmistrů v letech 1537-1857
Konrád Sauermann (1537-1542)
Ludvik Neufahrer (1557-1560)
Jan Harder (1560-1578, 1583)
Tobiáš Gebhart (1578-1583)
Lazar Ercker (1583-1594)
Zuzana Erckerová (1594-1600)
Jan Lasanz (1600-1609)
Samuel Salvart (1609-1610)
Benedikt Hübmer (1610-1619, 1620-1623, 1625-1630)
Pavel Škréta (1619-1620)
Jan B. Suttner (1623-1625)
Elias du Bois (1630-1631)
Tobiáš Schuster (1631-1637)
Zuzana Schusterová (1637)
Jakub Wolker (1637-1655)
Kryštof Margalík (1655-1668)
Anton Janinalli (Ianinalli) (1668-1688)
Matyáš Waist (1688-1694)
úřad neobsazen (1694)
Řehoř (Georg) Egerer (1694-1710)
úřad neobsazen (1710-1711)
Ignác Antonín Putz (1711-1713)
Jan Jiří Ritter (1713-1714)
Ferdinand Scharff (1714-1746)
Ignác Kramer (1746-1748)
Bohumil Schaumburger (1748-1755)
Pavel Erdmann (1755-1780)
Ignác Kendler (1795-1801)
František Stöhr (1801-1822)
Josef Hippmann (1822-1846)
František Leitner (1846-1848) zástupce mincmistra
Alois Franz (1848-1852) zástupce mincmistra (1853-1857) mincmistr

www.Prazska-mincovna.cz - Mincovna pro české sběratele. Mince a medaile z drahých kovů. ©2017 Pražská mincovna a.s.