Jedna z prvních českých novoročenek byla mince z pražské mincovny

Zvyk přát si do dalšího roku znali už staří Egypťané. K této příležitosti se obdarovávali symbolem štěstí a boha slunce Ra,  posvátným broukem skarabeem (vruboun posvátný neboli Scarabeus sacer) vyrobeným ze zlata či stříbra nebo často také vyřezaným z drahých kamenů.
K obchodním či firemním novoročenkám můžeme zařadit i unikátní novoročenku rozdávanou pravděpodobně vedoucími zaměstnanci pražské mincovny a možná i představiteli české královské kanceláře na počátku 17. století. Nejedná se však o novoročenku papírovou, ale o stříbrnou minci.

Zlatá replika mince s novoročním přáním.


Na novoročence čteme německý nápis (v českých mincovnách, s výjimkou mincovny v Kutné Hoře, byla úředním jazykem němčina) ZUM NEUEN JAHR 1606 (K NOVÉMU ROKU 1606). Novoročenka ale asi nebyla určena pro rok 1606, jak by se dalo z uvedeného letopočtu předpokládat, ale až pro rok 1607. Uvedený letopočet, jak je na mincích zvykem, uvádí spíš datum výroby.

Novoročenka byla vyražena v pražské mincovně za panování Rudolfa II., tedy v době, kdy byl jejím mincmistrem (dnes bychom řekli ředitelem) štýrský rodák Hanuš Lasanz z Friedenecku. Razidla pak vyrobil pražský zlatník a medailér Jan Konrád Greuter. Že se jedná o novoročenku vyraženou za vedení Hanuše Lasanze, dokládá i Lasanzova mincmistrovská značka ve tvaru dvojité lilie uvedená v lícním opisovém kruhu.


Pražská mincovna spadala pod bezprostřední pravomoc české královské kanceláře a nelze proto vyloučit, že novoročenky sloužily i pro potřebu královských úředníků. Zkratkový opis na lícní straně mince je uveden v latině a v plném znění zní RUDOLPHUS SECUNDUS DEI GRACIA ROMANORUM IMPERATOR SEMPER AUGUSTUS GERMANIA HUNGARIA BOHEMIA REX (Rudolf II., z vůle Boží římský císař, vždy vznešený německý, uherský a český král).

Veškerá práva k výrobě mincí, tzv. mincovní regál, držel panovník jako významný zdroj svého příjmu a opis v tomto provedení se nachází na většině českých ražeb Rudolfa II.

 

 

Použitá literatura, prameny:
Čermák, Kliment a Skrbek, Bedřich: Mince Království českého za panování rodu habsburského. Pardubice 1891
Hanibal, Vladimír a Novák, Emil: Malé groše. Poděbrady 1981
Janovský, Hubert: České Vládní mince. Kartotéka novověku. Praha 1948
Leminger, Emanuel: Umělecké řemeslo v Kutné Hoře. Praha 1926
Nohejlová, Emanuela: Z příběhů pražské mincovny. Praha 1929
pf.cz

www.Prazska-mincovna.cz - Mincovna pro české sběratele. Mince a medaile z drahých kovů. ©2017 Pražská mincovna a.s.