PRAHA S JEDNOU VĚŽÍ


Bývá nazývána také Prahou s jednou věží. Slovenská Praha, nacházející se v malebném prostředí Novohradského regionu, má však se svojí stověžatou jmenovkyní společné více, než pouze jméno. S českou metropolí ji pojí nejen dějinná souvislost, ale i tradice mimořádně přátelských vztahů, které pokračují dodnes.


 
Historie obce Praha se začala odvíjet ve středověku a je úzce propojená s tehdejšími událostmi v sousedním Království Českém.

V dobách, kdy v Čechách doznívaly husitské války, přešly tisíce bojovníků s kalichem na hrudi na Slovensko, aby se staly významnou silou na dlouho ovlivňující tamní politické dění. Vojsko vedené zkušeným vojevůdcem a diplomatem Janem Jiskrou z Brandýsa, který hájil zájmy dosud nezletilého krále Ladislava Pohrobka, brzy opanovalo prakticky celé území dnešního Slovenska.

Svoji mocenskou pozici Jiskra upevnil ovládnutím strategicky významných měst, mezi nimiž byla i Kremnica, kde nechal v Ladislavově jméně razit kvalitní zlaté dukáty. Uherský král Vladislav I., zaneprázdněný boji s Turky, ozbrojenou sílu svého konkurenta Ladislava Pohrobka toleroval a s českým vojskem raději uzavřel mír.

Situace se ale vyostřila po roce 1446, kdy se uherským správcem stal velmož János Hunyady, jenž Jiskru hodlal z Horní země vyhnat. Mezi vojsky obou vojevůdců došlo k několika bitvám, které skončily drtivou porážkou Hunyadyho. K té nejvýznamnější patří střet u Lučence (1451), od něhož je dnešní obec Praha vzdálená jen asi patnáct kilometrů.

Legenda vypráví, že právě tam českého oddíly rozbily tábor, na jehož základě později vyrostla osada Praha. Ta se stávala cílem českých osadníků a potom i exulantů v době pobělohorské. Na evangelickou tradici a český vliv odkazuje i kalich ve znaku obce, který je umístěn uprostřed mezi pluhovými radlicemi a dvěma obilnými klasy.

V dějinách je obvyklé, že vystěhovalci dávali jména novým domovům podle míst, odkud přišli. Tak ostatně o několik století později vznikla i Praha v americkém Texasu. Slovenská Praha, ač malá, nezůstala v Čechách zapomenuta.

Po vzniku první československé republiky a hlavně pak po druhé světové válce se o ni zajímali nejen obyčejní turisté, ale i představitelé českého hlavního města a tamních kulturních spolků. Zejména v posledních třech dekádách panují mezi oběma Prahami vynikající přátelské vztahy, podpořené každoročními vzájemnými návštěvami.


 
   
   
www.Prazska-mincovna.cz - Mincovna pro české sběratele. Mince a medaile z drahých kovů. ©2017 Pražská mincovna a.s.