Pavel Trtík, předseda představenstva Pražské mincovny a.s.

Vážení obchodní partneři, vážení zákazníci,

dovolte, abychom Vám sdělili naše zásadní rozhodnutí, kterým chceme přispět k dalšímu rozvoji tradičního historického fenoménu, kterým je ražba mincí a medailí. Dne 15.08.2011 byla založena Pražská mincovna akciová společnost se sídlem v Praze. Pražská mincovna a. s. je zapsána u rejstříkového soudu v Praze, spisová značka B 17382, DIČ CZ24143707.

Pražská mincovna od svého založení vychází ze základní podnikatelské strategie, kterou je ražba mincí a medailí pro numismatiky a sběratele, ve vysoké kvalitě a při dodržování pravidel diskrétnosti, které tuto královskou výrobu od pradávna charakterizují.

Technická dokonalost ražby reliefu je zaručena současnou nejmodernější technikou přípravy razidel od firmy Lang, tak i způsobem ražby do kroužku na modreních německých lisech značky Sack & Kiesselbach.  Příprava razidel i samotná ražba je prováděna zkušenými pracovníky, kteří mají vysokou kvalifikaci a dlouholetou praxi získanou ve strojírenské výrobě.

Veškeré ražby z drahých kovů jsou opatřeny státním puncem, který označuje ryzost použitého kovu. Mincovna má právo puncovní značku zakomponovat přímo do razidla. Pražská mincovna je registrována u Státního puncovního úřadu pod číslem 10573.

Výtvarné návrhy našich ražeb budou připravovat renomovaní výtvarníci, kteří zaručují  vysokou uměleckou hodnotu naší produkce. Předpokládáme, že u nás dostanou šanci i začínající výtvarníci, jejichž díla se zhodnotí až s odstupem času, neboť sbírky mincí a medailí mají velmi nadčasový charakter. Pražská mincovna chce vstoupit do české sběratelské společnosti jako spolehlivý, seriozní partner, který obohatí náš trh o nové náměty, ale i nové techniky ražby a povrchové úpravy reliefu.

Na mincovní pole nevstupujeme jako úplní začátečníci, za 9 let svého působení jsme ve firmě Zlaté mince - Numismatika získali značné zkušenosti v obchodování s ražbami z drahých kovů, a jsme přesvědčeni, že rozumíme duši sběratelů. Chceme, aby naši zákazníci přijali Pražskou mincovnu, jako novou příležitost rozšířit svoje sbírky a zároveň měli možnost spolehlivě investovat do výtvarných děl zakomponovaných do drahých kovů.

Pražská mincovna hodlá se svými zákazníky vytvořit atmosféru přátelství, důvěry a vzájemného respektu, bez kterých se tato činnost nedá provádět. Uvědomujeme si  vážnost a historickou odpovědnost za vznik nové mincovny, která s vámi chce dlouhodobě spolupracovat.

 

Pavel Trtík  
předseda představenstva  
Pražská mincovna  a. s.


www.Prazska-mincovna.cz - Mincovna pro české sběratele. Mince a medaile z drahých kovů. ©2017 Pražská mincovna a.s.