Ražba v Pražské mincovně

11. duben 1849

V Pražské mincovně se razilo od 1. dubna loňského roku až ke konci března letošního roku dvacetníků za 733.299 zl. 20 kr., šestáků za 657.577 zl. 36 kr., pětníků za 15.657 zl. 50 kr., grošů za 4925 zl. 48 kr. Ouhrnkem tedy 1,411.260 zl. 34 kr. Měděných peněz se razilo za 44.536 zl. 23 kr., které od státní centrální kassy odevzdány byly zdejšímu c. k. komořímu výplatnému ouřadu. V posledním čase se razilo měsíčně přes 150.000 zl., i nyní se neustále a úsilně pracuje v mincovně na ražení peněz.

Zdroj: Národní Noviny č. 85, 11.4.1849

Mincovna

16. leden 1849

V mincovně panuje ustavičně největší činnost. Od února m. r. až ledna t. r. razilo se 12 milionů dvacetníků, půl milionu tolarů, zlatých a měďáků, a také tolik šestáků. Těchto posledních mají se razili půl čvrta milionu. V této znamenité dílně na peníze pracuje asi 400 lidí. Dělníci, kteří jenom na čas pracují, dostávají denně 40 kr. na stř., stálí dělníci dostanou 45 kr. stř., a řemeslníci umělecčejší, jakož jsou vrtačové, zámečníci, kováři a truhláři, dostávají po 1 zl. stř. Mimo to jsou za noční hodiny zvláštní výdělky.

Zdroj: Národní Noviny č. 13, 16.1.1849

 
www.Prazska-mincovna.cz - Mincovna pro české sběratele. Mince a medaile z drahých kovů. ©2017 Pražská mincovna a.s.