Mincovna

SPOR O ZNAČKU MINCOVNYGoliáš prohrál.
David zvítězil

123

Soudní spor českých mincoven vyhrála Pražská mincovna.  
SOUDNÍ SPOR ČESKÝCH MINCOVEN

Jediná, monopolní mincovna v Čechách? Proč! Zákazník i ČNB má právo volby. Využijí je?

Dnes u nás existují dvě české, soukromé  mincovny. Pražská mincovna a.s. i Česká mincovna a.s. jsou rovnoprávné privátní akciové společnosti. Stát ani ČNB nemá v žádné z mincoven majetkovou spoluúčast. Žádná z mincoven nemá status "oficiální" mincovny.

Snahy o uchování monopolního postavení jedné mincovny a úsilí o rozdělení ražby českých mincí mezi obě mincovny se střetávají i v mediální a právní rovině.

Ihned po vzniku Pražské mincovny a.s. na podzim roku 2011 bylo v českých médiích zveřejněno nařčení PM z nekalé soutěže. Česká mincovna a.s. poté podala soudní žalobu a domáhala se zákazu názvu svého konkurenta.

Zde můžete sledovat průběh a výsledek soudního sporu.

24. listopadu 2011
ČM se obrátila na Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) s požadavkem aby prohlásil za neplatnou ochrannou známku Pražské mincovny a.s.

30. listopadu 2011
ČM napadla v médiích vznik nové konkurenční mincovny.

1. února 2012
ČM podala námitky proti ochranné známce Pražské mincovny u Úřadu OHIM - správa evropských ochranných známek.

15. srpna 2012
ÚPV zamítl požadavek ČM. Ochranná známka Pražské mincovny a.s. zůstává platná.

16. října 2012
ČM podává rozklad proti rozhodnutí ÚPV.

21. prosince 2012
Úřadu OHIM - správa evropských ochranných známek. zamítl námitky ČM.
ČM se tentokrát neodvolala. Toto rozhodnutí je konečné.

12. února 2013
ÚPV zamítl rozklad ČM. Ochranná známka Pražské mincovny a.s. zůstává platná.
Toto rozhodnutí je konečné.