Mincovna

KILO RYZÍHO ZLATA

Tisková zpráva Pražské mincovny a.s.

PRAHA 13. BŘEZNA 2014

Další mimořádnou ražbu o úctyhodné hmotnosti tisíce gramů představuje v prvním dubnovém týdnu Pražská mincovna. Kotouč ryzího zlata o průměru 100 milimetrů nese motiv Přemysla Otakara I. a Zlaté buly sicilské. Ražba je díky výhodné ceně zajímavá nejen pro náročné sběratele, ale především pro investory. Motiv pro ražbu zpracoval akademický sochař Zbyněk Fojtů.


ZÁKAZNÍK UŠETŘÍ STATISÍCE

Nová ražba Pražské mincovny je atraktivní hned z několika důvodů. Tím zásadním je cena, která činí 1 149 000 korun, což při stejném obsahu ryzího zlata a stejném nákladu představuje pro investora úsporu několika stovek tisíc korun. Srovnatelná kilová ražba konkurence je aktuálně nabízena za plných 1 470 000,-Kč – rozdíl mezi oběma nabídkami tak představuje 330 tisíc, tedy více než 20 procent! Tak výrazná úspora je důsledkem úspěšně se rozvíjejícího konkurenčního prostředí na českém trhu.


VELKORYSÝ PRŮMĚR DÁ VYNIKNOUT DETAILU

Dalším kladem nové ražby je její průměr. Ten činí impozantních 100 milimetrů, což je o patnáct více, než je těchto mimořádných produktů obvyklé. „Větší plocha dává možnost vyniknout detailům. Na ty je právě motiv Zlaté buly sicilské velice bohatý, takže nádherná plastičnost vyniká v plné kráse,“ uvedl mincmistr Pražské mincovny Ondřej Koňařík. Prozradil, že početní limit byl u této ražby stanoven na 50 exemplářů, přičemž každý z nich je opatřen pořadovým číslem uvedeným na hraně.


UMĚLECKY HODNOTNÝ MOTIV

Lícní stranu tvoří nízký reliéf z textu samotné Zlaté buly sicilské. Na tomto pozadí je portrét krále Přemysla Otakara I. „Portrét je inspirován iluminací ze Žaltáře Heřmana Durynského. Nad ním jsou tři heraldická zvířata ze státního znaku České republiky,“ popsal autor návrhu akademický sochař Zbyněk Fojtů. Dominantu rubové strany tvoří samotný text s velkým F, což je počáteční písmeno císaře Fridricha II. V levé spodní části je umístěna pečeť císaře. Opis tvoří text: ZLATÁ BULA SICILSKÁ a letopočty 1212 – 2012.


VELCÍ INVESTOŘI KUPUJÍ VELKÉ FORMÁTY

Uváděnou novinkou Pražská mincovna reaguje na rostoucí zájem o velkoformátové zlaté ražby. K aktuálně nabízeným třem kilovým medailím z ryzího zlata, do konce roku 2014 přibude dalších 7 atraktivních ražeb. Investoři, kteří plánují rozšíření svých portfolií o tyto unikátní produkty, si tak budou moci vybrat z širší nabídky motivů, navržených špičkovými českými medailéry. Samozřejmostí jsou nízké emisní náklady, které akcentují hodnotu tohoto typu investice.

Profil Společnosti

Pražská mincovna je jedna ze dvou privátních mincoven v České republice. Zaměřuje se na kvalitní zpracování a vysokou uměleckou hodnotu svých ražeb. Pod jejími produkty jsou podepsaní nejvýznamnější čeští i zahraniční medailéři. Pražská mincovna se tematicky věnuje především osobnostem a událostem dávné i moderní české historie. V jejím sortimentu však nechybí ani dárkové ražby k různým slavnostním příležitostem. 

Prodejní galerie Pražské mincovny

Prodejní galerie Pražské mincovny se nachází v prostorách Obecního domu. Návštěvníci zde mohou vidět zlatou a stříbrnou produkci Pražské mincovny, která vznikala po dobu tří let od zahájení ražby.