Mincovna

Leštění razidel je přesná ruční práce.

RAŽBA Z LEŠTĚNÝCH RAZIDEL

Zrcadlový lesk mincovní plochy prozrazuje, že se jedná o tzv. proof neboli špičkové provedení medailonu. Za absolutně hladkým povrchem se skrývají spousty hodin ručního leštění. Většina práce se odehrává pod mikroskopem. Skuteční mistři svého oboru v Pražské mincovně zvládají také techniku tzv. reversního proofu, kdy je leštěn reliéf medaile..

Cílem leštění je dosažení absolutně dokonalého povrchu ocelového razidla. Vyleštěný razicí nástroj musí mít mincovní plochu zrcadlově lesklou a naprosto rovnou. Nesmí se na ní vyskytovat sebemenší vady. Žádné důlky, zvlnění povrchu nebo jen nepatrné vlasově tenké vrypy nejsou přípustné.

Dosažení požadované kvality se proto ověřuje podrobným mikroskopickým zkoumáním celé plochy razidla.

Pouze takto upravená razidla mohou být použity k ražbě označované "proof", nesoucí značku nejvyšší kvality. Tato úroveň kvality je klíčová pro odlišení ražeb hodnotných, sběratelsky ceněných od ražeb běžných, obyčejných, vhodnějších k masové produkci mincí určených jako platidlo.

Razidlo s leštěnou mincovní plochou

Vše je o to složitější, že je zapotřebí, aby reliéfní část razidla zůstala leštěním nedotčena. I přechod mezi zrcadlem leštěné mincovní plochy a vlastní plastikou reliéfu musí být ostrý a přesně vymezen. Díky tomu pak při ražbě vzniká působivá medaile vyvolávající dojem, že se plastika nad mincovní plochou doslova vznáší.

Fázi leštění nelze svěřit technice. Omílání nebo jiné automatizované techniky leštění by odstranily ostrost jednotlivých detailů v reliéfu. Navíc ani ty nejmodernější techniky včetně leštění elektronovým paprskem zdaleka nedosahuji takové kvality lesku jako tradičně užívaná ruční práce.

Vlastní proces leštění razidel proto probíhá velmi zdlouhavě. Stejně jako rytci i leštičky pracují celé hodiny pod mikroskopem.

Razidlo musí být perfektní, ještě než začneme leštit... Hrubé oštření mincovní ploch jde rychle. Dokonalé vyleštění jednoho však trvá celkem 12 hodin... Pomocí speciálních nástrojů, dřívek a kůží se nanáší na ocelové razidlo speciální lešticí pasty...

Pomocí speciálních nástrojů, dřívek a kůží nanáší na ocelové razidlo speciální lešticí pastu s obsahem diamantů různé hrubosti. Tu opatrnými pohyby roztírají a celou mincovní plochu musí po vyleštění stejně opatrně očistit od zbytků leštidla.

Poté celý proces znovu opakují s leštidlem obsahujícím diamanty nižší hrubosti. A pak znovu a znovu. V poslední fázi se již leští diamanty s průměrem jednoho mikronu. „Každá chyba, sebemenší selhání v průběhu leštění je okamžitě vidět a znamená začít celý proces leštění od začátku.

Chybující leštič však má obvykle jen jednu šanci na nápravu. Znovu a znovu opakovaným procesem leštění se výška leštěné mincovní plochy nebezpečně blíží reliéfu a hrozí znehodnocení celého razidla.

Vyleštěné razidlo přelepíme speciální páskou. Nyní musíme pečlive oříznout reliéfní plochy. Oříznout se musí každý detail.
Zakrytí reliéfní plochy se odstraní. Pak je reliéfní plocha připravena k pískování.

Po vyleštění razidla se musí pískováním ošetřit reliéfní plocha, aniž by došlo k poškození vyleštěné mincovní plochy. Finální razidlo se zakryje speciální lepící páskou. V ní se ručně vyříznou plochy určené k pískování, a lepící páska se z nich strhne. Čím více datailů se musí oříznout, tím déle trvá příprava razidla k pískování.