Mincovna

Malé je krásné


UMĚNÍ REDUKCE FORMÁTU

Méně zlata, více umění. Výrobí cena reprezentativních medailí z drahých kovů je dána především obsahem drahého kovu v nich obsaženého. Čím více zlata je užito k výrobě medaile, tím více stoupá výrobní cena každého kusu.

Redukce formátu medaile z průměru obvyklých 37 mm na 20 mm lze snížit obsah drahých kovů potřebných k výrobě medaile desetinásobně. Namísto jedné troyské unce (31,1 gramů) ryzího zlata potřebné k výrobě menšího formátu, postačí k výrobě menšího formátu jeden dukát (3,49 gramu) zlata ryzosti 986/1000.

S redukcí formátu dochází i k redukci výrobní ceny a medaile z ryzího zlata jsou cenově dostupnější.

Zatímco průměr a cena medaile se redukcí snižují, náročnost jejího zhotovení stoupá.

Jedinečnou dovednost mistrů Pražské mincovny uchovat při redukci formátu všechny, i ty nejmenší detaily uměleckého návrhu dokumentuje konkrétní ukázka redukce medaile Menší město pražské od akademickéh sochaře Zbyňka Fojtů.

Medaile Menší město pražské v průměru 37 mm

Na makrofotografii medaile je zachycen povrch jednoho exempláře medaile průměru 37 mm v provedení b.k.

Z fotografie je patrná skladba všech detailů reliéfu.

 

Medaile Menší město pražské v průměru 20 mmNa makrofotografii této medaile je zachycen povrch jednoho exempláře medaile průměru 20 mm v provedení proof. Leštěná mincovní plocha je zobrazena modrobílými přechody.

Z fotografie je patrná identická skladba všech detailů reliéfu.

Do plochy 1 mm  čtverečního se po redukci formátu musí vměstnat čtyřikrát více detailů.

Nároky na jemnost obrábění jsou enormní.

Medaile Menší město pražské - srovnání průměru 37 mm a 20 mm