Mincovna


PROHLÁŠENÍ K MEDIÁLNÍM VYJÁDŘENÍM ČESKÉ MINCOVNY

Tisková zpráva Pražské mincovny a.s.

Praha 29. LISTOPADU 2011

25.11. Zveřejnila Česká mincovna na svých stránkách text v tomto doslovném znění:

Česká mincovna, a. s., upozorňuje, že jediným subjektem na území České republiky, který řádně a dlouhodobě provádí ražbu mincí, je Česká mincovna, a. s. Každý jiný subjekt, který by se vydával za „mincovnu“, případně za mincovnu „českou“, „pražskou“ apod., aniž by na základě řádného oprávnění razil mince, se dopouští klamavého jednání, které je v rozporu s principy hospodářské soutěže a s dobrými mravy. Proto Česká mincovna podniká konkrétní právní kroky proti společnostem Pražská mincovna a Mincovna ovládaných manželi Ludmilou a Pavlem Trtíkovými, kteří podnikají v oboru prodeje numismatického zboží a kteří se takového klamavého jednání dopouštějí.

 

Pražská mincovna a.s. vznikla jako nový subjekt na českém numismatickém trhu.

Jejím hlavním posláním a náplní její činnosti je zahájení ražby mincí, medailí, známek a dalších sběratelských předmětů z drahých kovů v Praze.  

Zakladatelé společnosti si plně uvědomují, že vznikem Pražské mincovny a.s. dochází v naší zemi mimo jiné i k významnému rozšíření konkurenčního prostředí v tomto oboru.  

Konkurenci chce Pražská mincovna a.s. cílevědomě budovat, rozvíjet a kultivovat především neustálou soutěží v kvalitě produkce, inovací technických prostředků a konkurovat chce samozřejmě i cenou.  

Věříme, že o správnosti tohoto přístupu rozhodnou sami spotřebitelé.  

Z těchto důvodů Pražská mincovna a.s. nebude komentovat žádné další kroky České mincovny a.s., které vytváří u veřejnosti dojem, že by v Čechách v tomto oboru měl na trhu existovat jeden jediný subjekt, který bude mít nějaké výluční, exkluzivní právo razit mince nebo užívat slovo mincovna.

Pavel Trtík
předseda představenstva
Pražská mincovna a.s.


Související:
- ÚPV POTVRDIL PLATNOST OCHRANNÉ ZNÁMKY PRAŽSKÉ MINCOVNY