Mincovna


HLAVNÍM DODAVATELEM DRAHÝCH KOVŮ PRO PRAŽSKOU MINCOVNU SE STALA SAFINA.

Tisková zpráva Pražské mincovny a.s.

Praha 9. PROSINCE 2011

Praha/Pražská mincovna a. s., která nedávno představila svůj obsáhlý sběratelský program Kalendárium, získala pro jeho realizaci podporu největšího českého rafinéra drahých kovů, společnosti SAFINA a.s.

Kalendárium Pražské mincovny a.s. je nový, obsáhlý program emise pamětních medailonů z drahých kovů nejvyšší ryzosti, zaměřených na české sběratele. Během příštího roku mincovna vydá 24 stříbrných medailonů, věnovaných vybraným výročím české i evropské historie a mimořádným osobnostem. Dvanáct medailonů bude navíc raženo i z ryzího zlata. Prakticky každý týden bude Pražská mincovna a.s. razit a představovat české veřejnosti nový medailon.

Kalendárium Pražské mincovny tak svým rozsahem reaguje na stále rostoucí poptávku po drahých kovech. Nabízí je nejen za výhodnou cenu, ale zároveň i atraktivní formou, kdy k hodnotě drahého kovu přidává navíc uměleckou a sběratelskou hodnotu.

Rozsah tohoto programu však klade rovněž mimořádné nároky na zajištění pravidelných dodávek ryzího zlata a stříbra pro úspěšnou realizaci programu v průběhu celého nadcházejícího roku. S ohledem na mimořádný zájem českých sběratelů o první emisní ročník Pražské mincovny a.s., musí být k jeho realizaci zpracováno více než 1000 kg ryzího stříbra a 100 kg ryzího zlata.

Tyto dodávky drahých kovů zajistí pro Pražskou mincovnu a.s. společnost SAFINA a.s.

SAFINA a.s. je přední český rafinér zpracovávající drahé kovy a zároveň výrobce výrobků s obsahem drahých kovů s vysokou přidanou hodnotou.

Historie společnosti SAFINA a.s. sahá až do r. 1860, kdy vznikla v Rakousku firma G. H. Scheidsche affinerie Vídeň, která posléze založila v r. 1920 v Praze samostatný podnik Scheidova afinérie. V současné době má SAFINA, a.s., stejně tak jako v minulosti, rozhodující postavení v oblasti zpracování drahých a neželezných kovů nejen v České republice, ale i v Evropě. Zaměstnává 200 vysoce kvalifikovaných pracovníků. Široké portfolio produktů a služeb podpořilo vznik 10 samostatných produktových linií. Jako autonomní a rychle se rozvíjející je oblast recyklace, která má nejen ekologický význam, ale zajišťuje i zpětný návrat drahých a neželezných kovů do výroby.

Úzkou spoluprací s podníkem SAFINA a.s. získává Pražská mincovna a.s. stabilní a zároveň stabilní dodávky s garantovanou vysokou kvalitu drahých kovů, které jí umožní nejen úspěšnou realizaci "Kalendária", ale taktéž produkci dalších rozsáhlých projektů zaměřených na zahraniční trhy.