Mincovna


EUTIT

Příklad korporátní ražby českého podniku k jeho výročí.

Pražská mincovna zajistila komplexní výrobu pamětní medaile na klíč. Realizace probíhala v několika základních krocích.

Kresebný návrh medaile

Kresebný návrh byl zpracován ak. soch. Danielovou Kartákovou na základě obrazové dokumentace dodané klientem. Samotný návrh zpracovala výtvarnice během týdne v několika variantách. Klient sám vybral k realizaci návrh, který nejlépe vyhovoval jeho očekávání.
Podklad pro zpracování kresebného návrhu - fotografie čedičového lomu
Podklad pro zpracování kresebného návrhu - fotografie továrny

Vedle zajištění obrazových podkladů, starých fotografií, logotypu ve křivkách volí klient texty a vročení umístěné na medaili. Zde v českém a anglickém znění.
Sádrový model s plastickým reliéfem

Podle schváleného kresebného návrhu byl výtvarnicí připraven finální sádrový model reliéfu medaile. Jeho příprava trvala přibližně tři týdny a provedení opět odsouhlasil zákazník. Pomyslný štafetový kolík tak předal do mincovny.
Obrábění ocelové raznice
Ruční úpravy razidla
Ruční leštění razidla
Ražba korporátní medaile

S detaily dílčích technických operací prováděných v dílnách pražské mincovny se můžete podrobně seznámit v kapitole jak se razí mince.  K dosažení nejvyšší kvality ražby používá Pražská mincovna a.s. nejen moderní strojní vybavení, ale především tradiční rukodělné výrobní postupy.
Vyjádření zákazníka