Mincovna


Stručná historie mincovEn v Praze.

Pozn: Novodobá Pražská mincovna není právním nástupcem zaniklých pražských mincoven.

Právo razit mince náleželo v dávné minulosti panovníkovi a mince byla považována za jeho majetek. Mincovnictví tehdy patřilo k jeho výsadním právům, tedy regálům a zahrnovalo i právo kontroly nad jakostí mince a řízení oběhu mincí. Mincovní regál spravoval královský mincmistr.

Pražská tradice ražby mincí je starší než tradice kremnická (1328) nebo vídeňská (1194), Praha se však na rozdíl od těchto měst nemůže chlubit nepřetržitou činností. V její tisícileté historii se střídala období ražby slavných mincí s dlouhými přestávkami, kdy byla mincovna uzavřena. Střídali se také zřizovatelé mincovny v Praze a měnila se i místa jejího působení.

Nejstarší mincovna v Praze stávala pravděpodobně na Pražském hradě poblíž 3. nádvoří. Není však vyloučeno, že se první mince razily v podhradí u Malostranského náměstí a poté se teprve začalo razit na Hradě. Její činnost dokládají mince s označením místa ražby PRAGA CIVITAS (město Praha).

Nejstarší etapu pražské mincovní produkce reprezentují ražby z druhé poloviny 10. století až počátku 11. století. Ačkoliv až do konce 13. století bylo postavení mincovny v Praze nepochybně důležité, nelze tamní produkci spolehlivě identifikovat. Na počátku 11. století totiž z českých denárů mizí označení mincoven.

Centralizace českého mincovnictví a zavedení pražského groše v roce 1300 znamenaly přenesení mincovní činnosti do Kutné Hory a ukončení ražby mincí v Praze. Avšak již okolo roku 1325 byla v Praze ražba obnovena.

K obnovení pravidelné ražby zlaté mince došlo v Praze za vlády Vladislava II. Jagellonského a Ludvíka I. Jagellonského. Kontinuálně pokračoval v ražbě zlatých dukátů také Ferdinand I. Právě za jeho vlády, v roce 1539, byla v Praze obnovena také pravidelná ražba stříbrné mince, která s řadou přestávek přetrvala až do roku 1856.

Trvalo dalších 155 let, než v Praze opět vznikla vůle obnovit pražské mincovnictví a symbolicky vrátit Praze mincovnu. Tato snaha vedla až k založení Pražské mincovny a.s., která cílevědomě usiluje o zahájení ražby českých mincí v Praze.

Podrobnější informace o historii pražského mincovnictví naleznete na stránce historie pražské mincovny.

 

Doporučujeme:
- Stručná historie mincovny v Praze
- Pražská mincovna a.s. dnes
- Vize Pražské mincovny a.s.

 Věděli jste, že
O historii mincovny v Praze a její produkci byla
vydána obsáhlá publikace "Pražská mincovna"?

Pražská mincovna

1526-1856 : katalog mincí tolarového období ze sbírky Muzea hlavního města Prahy
Autor: Jiří Militký
Počet stran: 184
Vazba: brožovaná
Stav: nové
Rok vydání: 2009
Jazyk: český
Rozměr: 280 x 230 mm
ISBN: 978-80-86970-97-4
Nakladatelství: KANT

Katalog můžete zakoupit na https://Zlatemince.cz/K_Prazska_mincovna_1526-1856.htm