Mincovna

Vize Pražské mincovny


VIZE PRAŽSKÉ MINCOVNYPražská mincovna a.s. byla založena na podzim roku 2011. Posláním tohoto nového, moderního podniku je dlouhodobé, systematické a cílevědomé úsilí o zahájení ražby českých mincí v Praze.
SOUČASNOST RAŽBY ČESKÝCH MINCÍ.

Rozhodnutí o vydání českých mincí spadá do výlučné pravomoci České národní banky, žádná mincovna nemá oprávnění do této oblasti zasahovat. Pouze ČNB rozhoduje o technických parametrech mincí, o materiálu z něhož budou vyrobeny, o jejich nominální hodnotě i o počtu ražených mincí. Mimořádnou pozornost banka samozřejmě věnuje také výtvarné podobě českých platidel. Zákonnou pravomocí ČNB je i určení výrobce, který bude ražbou mincí pověřen.

ČNB sjednává ražbu mincí (viz. zákon 6/1993 Sb.,část IV.,§15) u podniků splňujících podmínky pro dodržení požadovaných parametrů. Ty jsou velmi obsáhlé a zahrnují přísné nároky na jakost produkce, bezpečnost i stabilitu mincovny. Proto i po vzniku první mincovny samostatného českého státu v roce 1993, musely být ražby oběžných i pamětních  realizovány v zahraničí a ještě v roce 1994 byly české mince raženy v Münze Österreich, Royal Mint Llantrisant a ve Štátnej mincovni v Kremnici. Koncem roku 1994 byla v nově vybudované České mincovně v Jablonci naražena první česká pamětní stříbrná mince na našem území.

Česká mincovna a.s., která sídlí v Jablonci nad Nisou, od té doby zajišťuje ražbu českých oběžných i pamětních mincí, zakázku získala ještě před vznikem Pražské mincovny a.s.

BUDOUCNOST RAŽBY ČESKÝCH MINCÍ.

Pro Pražskou mincovnu a.s. bylo výzvou splnění všech podmínek nutných k tomu, aby se v budoucnu mohla ucházet rovněž o ražbu českých mincí.

Prvním významným úspěchem na cestě k tomuto cíli byla účast Pražské mincovny a.s. v koncesním řízení ČNB na výrobu sběratelských sad oběhových mincí, probíhajícím v r. 2013.

Do tohoto řízení se Pražská mincovna a.s. kvalifikovala. Výsledkem kontroly technické vybavenosti a opatření týkajících se zabezpečení jakosti, která byla provedena pracovníky ČNB ve společnosti Pražská mincovna a.s. bylo zjištění, že Pražská mincovna a.s. prokázala splnění technických předpokladů požadovaných Českou národní bankou.

V rámci koncesního řízení Pražská mincovna pro ČNB vyrobila první odražky české mince 20 hal. (fotografie zde).

Kvalita vzorových odražků mincí připravených Pražskou mincovnou byla ohodnocena počtem 96,05 bodu! Odražky připravené Českou mincovnou byly oceněny počtem 99,17 bodu.

Pražská mincovna se tak výrazně přiblížila svému cíli: ražbě českých oběhových a pamětních mincí, jejichž jediným oprávněným emitentem je ČNB.

REFERENCE ČNB

Pozn.: Podpisy jsou z bezpečnostních důvodů v internetové prezentaci rozmazány.

Referenční listina ČNB.


Doporučujeme:
- Stručná historie mincovny v Praze
- Pražská mincovna a.s. dnes
- Vize Pražské mincovny a.s.