Mincovna

NEJVYŠŠÍ SOUD ODMÍTL TVRZENÍ ČESKÉ MINCOVNY

Tisková zpráva Pražské mincovny a.s.

PRAHA 23. LISTOPADU 2015

Česká mincovna a.s. se svým nařčením a žalobou na konkurenční podnik u Nejvyššího soudu ČR neuspěla.

Dne 25.11.2011 označila Česká mincovna a.s. majitele konkurenčního podniku za podnikatele, kteří se dopouštějí blíže nespecifikované nekalé soutěže a na svého konkurenta - Pražskou mincovnu a.s. podala žalobu.

Během dalších let soudy nižších stupňů zamítaly žalobu České mincovny a.s. Stejně tak český Úřad průmyslového vlastnictví jakož i další evropské instituce zamítaly snahy o výmaz ochanné známky Pražské mincovny a.s.

Usnesením Nejvyššího soudu ČR tak končí vleklá právní bitva rozpoutaná Českou mincovnou a.s. na základě nesprávných předpokladů (dle usnesení NS).

 

- Plné znění Usnesení Nejvyššího soudu v .pdf
- PROHLÁŠENÍ K MEDIÁLNÍM VYJÁDŘENÍM ČESKÉ MINCOVNY
- ÚPV POTVRDIL PLATNOST OCHRANNÉ ZNÁMKY PRAŽSKÉ MINCOVNY

KONTAKT:

Pražská mincovna, a.s.
Jaroslav Tomanec
Obchodní ředitel
E: tomanec@prazska-mincovna.cz
M: +420 603 553 858