Mincovna

3D MODELOVÁNÍ MINCE
Počítačové modelování reliéfu.Digitální sken sádry je nutné připravit na obrobení. Každý umělec využívá jiné metody při vytváření svého díla, tudíž každá připravená sádra vyžaduje specifický přístup.

Jedna z nejčastějších úprav je korekce výšek, jelikož ty autor na sádrovém modelu nemůže přesně odhadnout, ale v počítačovém náhledu vidíme přesně, jakou část reliéfu je třeba vyvýšit nebo snížit.

Další častá úprava je vlastně retuš. Sádra jako materiál se opotřebovává a mohou se na ní objevit nějaké nedostatky jako různé bublinky či nechtěné škrábance. Všechny tyto nedostatky se musí zahladit.

Jakmile je reliéf ošetřen, určí se parametry na výslednou raznici, určí se, jaké nástroje danou raznici obrobí, a tato data jsou poslána dále do výroby.

Ukázka 3D modelace Otakarem Hoškem
Ukázka počítačové modelace


3D modelace se používá rovněž k nahrazení klasického postupu výroby sádrového modelu. Důvodem může být požadavek zákazníka na úspornou produkci mince nebo časová tíseň.
Tato etapa trvá obvykle: 24 HODIN