Mincovna

RAŽBA MINCÍ
Ruční ražba každého exempláře nové pamětní mince.Každou minci razíme zvlášť, manuálně a každé tak věnujeme mimořádnou pozornost. Automatizovaná ražba oběhových mincí je možná rychlejší, ale neslučuje se s vysokými nároky na kvalitu našich mincí.

Ukázka speciálního mincovního lisu
Ukázka mincovního lisu


Mincovní lisy jsou v Pražské mincovně umístěny v tzv. čistých prostorech. V této hale je speciální podlaha a stěny jsou kryty zrcadly. Místnost je přetlakovaná, aby se do ní nedostávaly žádné prachové částice z vnějšího prostředí a vstupuje se do ní čisticí zónou.

O čistotu a výměnu atmosféry se zde stará výkonný klimatizační systém.

Přesto se mincovní plocha každého střižku čistí stlačeným vzduchem před vložením do lisu i po vyražení mince.

Mince jsou do lisu vkládány i odebírány ručně.
Mince jsou do lisu vkládány i odebírány ručně.


Ražba mincí v nejvyšší kvalitě se provádí opakovanými údery mincovního lisu, každý s různou tonáží. Tím je zaručeno vylisování všech, i těch nejmenších detailů reliéfu. Obvykle je nutné razit čtyřmi údery, ale u komplikovaných zakázek není výjimkou ani ražba dvanácti údery.

Lis je uzpůsoben tak, aby mezi jednotlivými údery nedošlo ke zdvihu razidel. Ta se nesmí od mincovní plochy vzdálit, aby se střižek nemohl pohnout a nevznikly tak na minci reliéfní stíny.

K ražbě mincí o průměru 100 mm je nutná mimořádně velká síla. Pro ražbu zlatých medailí tohoto průměru je zapotřebí vyvinout lisovací tlak až 980 tun!


Pracuje se s nimi doslova v rukavičkách.
Pracuje se s nimi doslova v rukavičkách...
Tato etapa trvá obvykle: 1 TÝDEN