Mincovna

RAZÍME VÁŠ ÚSPĚCH

Ručně leštěné medaile z Pražské mincovny.
Reprezentativní, ceremoniální dar.

Investiční zlato

S medailí se předává hodnota neměřitelná běžnými penězi. Respekt. Úcta. Uznání. Medaile je nositelkou vyšších hodnot a ideálů.

Elektroprim-KoutníkNechejte se inspirovat touto pamětní ražbou i vy. Připravíme vám unikátní výtvarné dílo, které bude navěky připomínat významné milníky vaší společnosti. Ponese vaši značku, vaše úspěchy, vaše myšlenky, váš odkaz...

ELEKTROPRIM KOUTNÍK

Historie společnosti Elektroprim-Koutník, a.s. sahá až do první poloviny 20. století. Rudolf Koutník se narodil 1. ledna 1915, za první světové války. Po ukončení měšťanské školy se šel učit elektrikářem a závěrečnou učňovskou zkoušku v oboru elektrotechniky složil v únoru 1934, v září téhož roku pak získal tovaryšský list. Veškeré své úsilí věnoval tomu, aby se co nejdříve osamostatnil jako živnostník. Když se mu 28. září 1940 narodil syn Ivo, měl již Rudolf Koutník svou malou, ale dobře prosperující elektrikářskou firmu. Po únoru 1948 ale bohužel dochází nejprve k likvidaci velkých, a později i menších a malých firem. Z živnostníka Rudolfa Koutníka se stal pouhý zaměstnanec, který ale stále pracoval v oboru elektrotechniky, stejně jako jeho syn Ivo a později i vnuk Pavel. Dne 1. května 1990 vznikla soukromá firma Ivo Koutník-Elektroprim se sídlem v Oseku u Duchcova. O osm let později už firma sídlí ve vlastních prostorách v Praze a Duchcově. K 1. lednu 1998 došlo k transformaci soukromé firmy Ivo Koutník-Elektroprim na akciovou společnost Elektroprim-Koutník, a.s. V roce 2000 společnost získala certifikát ISO 9001 a začala nabízet komplexní dodávky díla od projektu po závěrečné revize, zajištěné kompletně vlastními silami. V roce 2011 proběhly ve dvou etapách významné změny ve vedení společnosti. Ke dni 31. 12. 2010 ukončil pan Ivo Koutník svou dlouholetou činnost ve funkci výkonného ředitele Elektroprim-Koutník, a.s. Novým výkonným ředitelem společnosti se od 1. 1. 2011 stal pan Pavel Koutník, který by současně dne 9. 12. 2011 zvolen do funkce předsedy představenstva Elektroprim-Koutník, a.s.